יצירת קשר

חן אופן בע"מ
רח' ראשית חוכמה 1
תל אביב
מיקוד : 66350
טל: 077-530-5020
פקס: 077-530-5021
דוא"ל: info@chanofan.com

www.chanofan.com \ www.chanofan.co.il